Chcete nižší cenu vašich venkovních žaluzií a rolet od firmy GATO s.r.o.?

Požádejte si při zateplení vašeho domu i o dotaci na stínící techniku!

Dotace Nová zelená úsporám přináší podporu na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří a výstavbu zelené střechy. Pokud o této dotaci uvažujete, můžete současně využít dotaci také na venkovní stínící techniku. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci stavebních výrobků venkovní stínicí techniky (venkovní žaluzie a rolety) určených ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.

Jaké podmínky musíte splnit?

  • Žádat lze výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3 – tzn. při žádosti o snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (viz. Závazné pokyny pro žadatele).

Jaká je výše dotace na stínící techniku?

  • Na venkovní stínící techniku s ručním ovládáním 500 Kč/m2 stíněné plochy okna.
  • Na venkovní stínící techniku s inteligentním automatickým ovládáním 1000 Kč/m2 stíněné plochy okna. Inteligentním ovládáním se myslí automatické ovládání stínicí techniky na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce.
  • Pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů existuje zvýhodnění, které může částku dotace ještě navýšit.

Kdo může o dotaci žádat?

  • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Kdy je možné o dotaci požádat?

  • Před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
  • Do 31.12.2021 nebo do vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků pro tento druh dotace.

Kde je možné získat další informace a o dotaci zažádat?

  • Zde je možné získat všeobecné informace o této dotaci.
  • Zde se nachází závazné pokyny pro žadatele o dotaci.
  • Žádost je možné podat výhradně elektronicky zde.