Chcete nižší cenu vašich venkovních žaluzií a rolet od firmy GATO s.r.o.?

Požádejte si při zateplení vašeho domu i o dotaci na stínící techniku !

 

Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

- Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění

- Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení

Kdo může žádat

- Vlastníci stávajících rodinných domů

- Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

- Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

- Podle typu systému 1000 Kč/m2 ( s ručním ovládáním) nebo 1500 Kč/m2 (s inteligentním řízením plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínící    systém

Jak požádat o dotaci

- Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST

- Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

- Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte na novazelenausporam.cz

Dotace 1000 - 50000 Kč